Kerkdiensten en Vieringen

Het Dagelijks Evangelie

Gezocht Gevraagd

Nieuwsflits

Nieuwsflits

Links naar website

Statistics

Artikelen bekeken hits : 149464
1e Heilige Communie PDF Afdrukken
Geschreven door Secretaris   

Afbeeldingsresultaat voor foto's eerste communie                               1e Heilige communie in Cluster Tabor.
 

                     
                                 Eigentijds en aansprekend. Data's 2018 inmiddels bekend.

1e Heilige communie in Cluster Tabor. Eigentijds en aansprekend.

 

1e Heilige Communie binnen cluster Tabor

 

Voorafgaand aan deze belangrijke gebeurtenis, volgen de kinderen een heel traject aan voorbereiding.

Middels een zestiental lessen, gegeven op school, leren de kinderen wat de communie inhoudt, waar de communie vandaan komt, horen ze verhalen over Jezus enz . Dit alles op een eigentijdse, frisse manier die aanspreekt bij de kinderen.

Buiten de communiemis, de presentatiemis en de communiedankdienst, worden de kinderen actief betrokken bij een viertal gezinsmissen. Zo voeren de communicanten in Heythuysen ieder jaar het Sint Maarten spel op.

Met de gezinsmis advent / Sinterklaas besteden we aandacht aan het thema vrijgevigheid. De kinderen brengen allemaal iets van speelgoed mee wat mooi ingepakt was. Dit speelgoed werd in 2015 geschonken aan de kinderafdeling van het Laurentiusziekenuis in Roermond. In 2016 gingen de cadeautjes naar de kinderen van het AZC in Baexem. In 2017 schonken we het aan de school die hoort bij het AZC in Baexem. De oudere kinderen brachten iets mee voor in de voedselmanden. Na afloop van deze mis is er een gezellig samenzijn met een bezoekje van Sint en zijn Pieten.

Tijdens de gezinsmis van Kerstmis beelden de kinderen het kerstverhaal uit.

Voorafgaand aan de gezinsmis Palmpasen worden er Palmpasenstokken geknutseld en worden er broodhaantjes gebakken bij de lokale bakkerij.

Welke gezinsmis er ook is, de aankomende communicanten hebben altijd een rol. Het zij in de vorm van toneelspel, lezen of de misdienaars helpen met de spulletjes brengen.

 

communie leveroy 2017 voorbereiding 1      communie 2017 voorbereiding     


Data voor 2018:

 

Inmiddels zijn de nieuwe communiedata voor 2018 geprikt. 
Gezien de sterke terugloop in Baexem, is besloten dat ook zij naar 1 keer in de 2 jaar gaan, en wel in de combigroep 4/5.
 
 
De data voor 2018 zijn:
 
Zondag 13 mei Grathem
Maandag 21 mei Baexem
Zondag 27 mei Heythuysen
 
Deze info en data zijn aan de scholen doorgeven, zodat ze dit in hun jaarplanning kunnen opnemen.
 
 
communie heythuysen 2017 voorbereiding 1
 
 
 
 
 

Eerste communie

 
 

De eerste heilige communie, of kortweg eerste communie, is in de Rooms-katholieke Kerk de feestelijke gelegenheid dat iemand voor het eerst nadert tot de eucharistie. De eerste communie maakt deel uit van de initiatiesacramenten (doopsel, eucharistie en vormsel) en dient voorafgegaan te worden van de eerste biecht.

 
 

In de Katholieke Kerk nemen de kinderen doorgaans deel aan de eerste communie wanneer ze tot de jaren van verstand zijn gekomen (ongeveer 7 tot 8 jaar). Dit gebeurt na een voorbereidingstijd, waarbij de kinderen op school of op de parochie catechese krijgen, bijvoorbeeld over Kerk, sacramenten, over Jezus en de eucharistie. Men kan natuurlijk ook op latere leeftijd voor het eerst tot de eucharistie naderen. Tot 1910 was het gebruikelijk geweest dat jongens en meisjes op hun twaalfde hun Eerste Heilige Communie deden. Paus Pius Xvervroegde de leeftijd in het decreet Quam singulari. In Vlaanderen doen kinderen tegenwoordig hun eerste communie (afhankelijk van de regio) in het eerste of tweede leerjaar van de lagere school.

Kern en hoogtepunt van de eerste communie is de feestelijke H. Mis. Doorgaans worden de eerste communicanten nauw betrokken bij deliturgie, bijvoorbeeld in de intredeprocessie, in een preek in vraag en antwoord, in zang, of in het aandragen van de gaven.

Bij de doop van een volwassene worden de sacramenten doop, vormsel en eerste communie direct achter elkaar in één mis uitgereikt.

 

 

 

 

Laatst aangepast op dinsdag 12 juni 2018 19:39