Kerkdiensten en Vieringen

Het Dagelijks Evangelie

Nieuwsflits

Nieuwsflits

Links naar website

Statistics

Artikelen bekeken hits : 162960
Onderhoud Kerk Grathem PDF Afdrukken
Geschreven door Secretaris   

grathem nov09             Meerjarig onderhoud parochiekerk te Grathem.

 

In 2013 is een meerjarig-onderhoudsplan opgesteld voor de parochiekerk te Grathem.

Als basis heeft een inspectierapport uit 2012 gediend van Monumentenwacht.
De werkzaamheden betreffen voornamelijk onderhoud aan daken, aanpassingen aan natuursteen en kunststeen en glas- en verfwerk.

In het kader van het Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten 2013 (BRIM) is subsidie aangevraagd.
De begrootte kosten voor het project bedragen € 50.000 euro.
In het kader van de BRIM 2014-2019 is 50% subsidie toegezegd. Via de provincie Limburg is 20 % subsidie toegezegd en door de gemeente Leudal 10 %.
Daarmee blijft 20% van de kosten voor rekening van de parochie Grathem. Uw gift is meer dan welkom.
Door bouwadvies + bouwmanagement Roijen + Ubags uit Berg en Terblijt is een een verdere uitwerking van het plan gemaakt.
Zij zullen de bouwwerkzaamheden ook begeleiden.
Eind 2015 is gestart met de werkzaamheden. Inmiddels is een platdak vernieuwd en is aan de overige daken klein jaarlijks onderhoud verricht.
Begin 2016 zal worden gestart met aanpassing van de mergel van de toren (dmv verrijker) en overige kleine werkzaamheden.

 

 

2015-01-13 09.40.31          2015-11-09 11.51.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatst aangepast op woensdag 16 augustus 2017 11:41