Kerkdiensten en Vieringen

Het Dagelijks Evangelie

Gezocht Gevraagd

Nieuwsflits

Nieuwsflits

Links naar website

Statistics

Artikelen bekeken hits : 119379
AVG informatie PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Secretaris   

 

 avg-banner-large      Algemene Verordening Gegevensbescherming 


                                                                                                                            AVG


Het Cluster Tabor en de individuele parochies van het cluster hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:


 - Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
 persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de 
 doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze 
 respecteren;


Voor meer informatie -zie de privacyverklaring RK Parochies Cluster Tabor-  (klik hier)


Laatst aangepast op donderdag 03 januari 2019 18:34