Kerkdiensten en Vieringen

Het Dagelijks Evangelie

Nieuwsflits

Nieuwsflits

Links naar website

Statistics

Artikelen bekeken hits : 162995
Dagkapel Grathem PDF Afdrukken
Geschreven door Secretaris   

 

 paint mariabeeld 2

 

 

                            Opening dagkapel Grathem

Op 25 december 2018, 1e Kerstdag, is de dagkapel van parochie St. Severinus in Grathem officieel in gebruik genomen. Aansluitend aan een muzikale Hoogmis voor Kerstmis, met medewerking van ons parochiekoor en een afvaardiging 
van harmonie St. Agatha, heeft pastoor Marcus Vankan de dagkapel en het beeld van Maria de moeder van Jezus, ingezegend.Klik hier voor de fotorapportage.

De dagkapel is in zijn geheel tot stand gekomen door de vrijwillige inzet van een aantal mensen die zich nauw betrokken voelen bij de kerk. Iedere vrijwilliger heeft met zijn eigen specialiteiten een steentje bijgedragen aan het tot stand komen van deze mooie dagkapel. Een moment van gebed, en plek waar je tot Maria kunt bidden en haar tussenkomst en bemiddeling kunt aanroepen bij ziekte, zorgen, pijn en verdriet. Een plek waar je steun kunt vinden, de bezoekers vragen om "kracht" en "genade", steken een kaarsje aan. Ook is er gelegenheid je gevoelens van je af te schrijven, het kan allemaal op deze bijzondere plek. De dagkapel zal dagelijks geopend zijn en geeft een mooie blik op het interieur van de monumentale kerk van de Heilige Severinus. Het Cluster Tabor en in het bijzonder het kerkbestuur van de parochie Grathem, wil iedereen die heeft bijgedragen aan het tot stand komen van deze dagkapel hartelijk danken voor zijn of haar inzet.

 

inzegening 2 dsc 0043.jpg   

 

Laatst aangepast op donderdag 21 februari 2019 12:28